Logo Gameindy
twitter Twitter
facebook Facebook
GAMEINDY Asura Online Avatar Online Asura Facebook GodsWar's Senator Shop

FASHION GOODS EXTRA UPGRADE
ชื่อ คำอธิบาย Price
x1
หมวกวุ้นเขียว
หมวกที่ทำขึ้นมาพิเศษสัมผัสแล้วรู้สึกนุ่มเหมือนวุ้น
2 Points
x1
ใบเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยศชั้นคหบดี
ใบที่ใช้เพิ่มโอกาสในการเลื่อนยศ ซึ่งจะบวกเพิ่มอีก 200% จากโอกาสที่มีอยู่
20 Points
x1
หมวกมาเฟีย
เพิ่มอัตราโป๊ะเช๊ะ 4% เมื่อสวมใส่
75 Points
x1
หมวกโกทริกเล็ก
เพิ่ม HP MAX 500 และ เพิ่มอัตราโจมตี 10 % เมื่อสวมใส่
75 Points
x1
ที่คาดผมสาวใช้
เพิ่มความแรงโป๊ะเช๊ะ 15% เพิ่มอัตราโจมตี 5 % เพิ่มอัตราโจมตีเวท 5 % เมื่อสวมใส่
75 Points
x1
หมวกวุ้นแดง
หมวกที่ทำขึ้นมาพิเศษสัมผัสแล้วรู้สึกนุ่มเหมือนวุ้น
1 Points
x1
หมวกวุ้นฟ้า
หมวกที่ทำขึ้นมาพิเศษสัมผัสแล้วรู้สึกนุ่มเหมือนวุ้น
1 Points
x1
หมวกซานต้าเจสเตอร์
หมวกซานต้าประจำปี พ.ศ.2554
5 Points
x1
หมวกซานต้าปีกนางฟ้า
หมวกซานต้าที่มปีกติดอยู่ชวนให้สงสัย เพิ่ม MP MAX 100 เมื่อสวมใส่
5 Points
x1
วิก หัวฟูลายสายรุ้ง
วิกผมที่เป็นสีรุ้งใส่แล้วจะทำให้ผู้ใส่รู้สึกมีหลายอารมณ์
5 Points
Page : 1 2 3 4 5 6
Login with Facebook?
ยืนยันการ Login Facebook สำหรับการเข้าใช้ระบบขุมทรัพย์ อสุราวุ้นหน้าหนังสือ

ยกเลิก